Nẹp đỡ dưới , nẹp kết thúc sàn vinyl Gradus

Nẹp đỡ dưới , nẹp kết thúc sàn vinyl Gradus
Thông tin sản phẩm

Nẹp đỡ dưới , nẹp kết thúc sàn vinyl Gradus

120,000 VNĐ

2

Sing

Thông tin đặt hàng

  • Nẹp kết thúc (Cove Former HCS 48)

  • Nẹp đỡ dưới (Capping Strip CF32P)

Phụ kiện sàn vinyl Gradus

+ Nẹp kết thúc (Cove Former HCS 48) : Cuộn 25m dài 
+ Nẹp đỡ dưới (Capping Strip CF32P) : Thanh 2m

Mô tả sản phẩm
Phụ kiện sàn vinyl Gradus

+ Nẹp kết thúc (Cove Former HCS 48)
+ Nẹp đỡ dưới (Capping Strip CF32P)