Nhà máy Dong-a HwaSung Vina

Nhà máy Đông-a HwaSung Vina
Lô k4 KCN Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng
Toàn bộ khu văn phòng làm việc được lát sàn nhựa Hanwha vân đá nhập khẩu Hàn Quốc
Hoàng Hà ( IBT ) nhà thầu cung cấp và thi công sàn nhựa cho toàn bộ dự án.
Công trình hoàn thành tháng 7 năm 2016